Garantie & Retouren Afhandeling

Retouren

Als consument heeft u recht op een deugdelijk product, dat u binnen de gestelde garantietermijn normaal moet kunnen gebruiken. Laptop4al.nl verleent garantie op alle producten, waarbij de garantietermijnen uiteenlopen. Indien het geleverde product defect raakt binnen de garantieperiode, kunt u een beroep doen op de garantie. Laptop4al.nl zal bij een - na inspectie geconstateerd – defect uw product repareren of vervangen door een nieuw of andere product.
 
Op alle Compatible adapters krijgt u bij Laptop4al.nl 1 jaar garantie tenzij anders aangegeven. Op Originele Adapters geven wij 3 jaar garantie. De garantie is niet van toepassing indien de mankementen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Laptop4al.nl zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 
Indien het product bij controle niet DOA of defect blijkt te zijn, worden afhankelijk van de gemaakte kosten door Laptop4al.nl, onderzoekskosten in rekening gebracht. Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.
 
De kosten voor verzending naar Laptop4al.nl zijn voor rekening van de verzender. Ongefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd. De verzender is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Laptop4al.nl.
 
De verzendkosten van de omruiling en/of vervanging van een product naar de klant zijn voor rekening van Laptop4al.nl, mits het om defecte of verkeerd geleverde producten gaat. Indien de consument een product naar Laptop4al.nl op wil sturen, dient de consument eerst telefonisch of via e-mail melding te doen hiervan.
 
Pakketten zonder vermelding van klantgegevens en/of factuurnummer worden niet geaccepteerd. De consument dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

Heeft u binnen de gestelde garantietermijn een probleem met een product van Laptop4al.nl? Neem dan contact op via het contactformulier. Vermeld hierin duidelijk het defect en uw bestellingsnummer. Wij zullen dan zorgen voor een adequate, snelle en correcte afhandeling van uw probleem. 
Op de garantiebepaling gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de consument toekent.
 


Uitzonderingen en beperkingen op de garantie


De garantie is niet van toepassing indien de mankementen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Laptop4al.nl zijn gewijzigd of worden onderhouden.
Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.
Indien u een defect artikel naar Laptop4al.nl op wilt sturen, verzoeken wij u hier eerst melding van te doen via email. Pakketten zonder vermelding van klantgegevens en/of factuurnummer worden niet geaccepteerd.
De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Laptop4al.nl. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Laptop4al.nl
Reparatie of vervanging van het product leidt niet tot hernieuwing of verlenging van de garantieperiode.
De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar bij wederverkoop.
Garantie geldt niet wanneer het product onjuist is geïnstalleerd, verwaarloosd, te lang of incorrect opgeladen, onderhevig is geweest aan een niet door Laptop4al.nl geautoriseerde reparatie of modificatie, gebruikt is in een apparaat waarvoor het niet is bedoeld of bij enige andere vorm van incorrect gebruik.
Laptop4al.nl aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid ten aanzien van vervolgschade, inclusief persoonlijk letsel, verlies van inkomsten, interessen, verloren data of enige andere incidentele of indirecte schaden, veroorzaakt door onoordeelkundige installatie of gebruik van haar producten of door installatie of gebruik van apparatuur die is veranderd, beschadigd of op verkeerde wijze is gebruikt. 


Kabelbreuk Beschadiging kabel

Voor kabelbreuk en of beschadiging kabel gelden bijzondere garantiebepalingen.In geval van originele merkkabels/adapters en compatible kabels/adapters wordt in geen enkel geval garantie verleend op kabelbreuk of beschadiging van het kabel.Niet goed? geld terug garantie.

Uw order annuleren kan binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw product zonder opgaaf van reden. Retour zenden van uw product kunt u doen naar het factuuradres. U dient zelf te zorgen voor de frankering van het pakket.

Laptop4al.nl

Noordewierweg 176
3812DP AMERSFOORT
NL

Tel.: 033-4610350
© 2020 Laptop4al.nl.
All Rights Reserved
 Garantie & Retouren Afhandeling